STEVNS KOMMUNE

 

Wayfinding

på kanten af verdenshistorien

Stevns Klint blev i 2015 udnævnt til verdensarv af UNESCO, da dét er det eneste sted i verden, hvor man har fundet spor efter det meteornedslag der var skyld i den sidste store masseuddøen. Sporet er den sorte stribe, der kan ses i den hvide klint. 

Langs Stevns Klint ligger mindre attraktioner som "perler på en snor", med hvert sit særprægede landskab og kulturhistorie, opleves "perlerne" overraskende forskelligartede. 

Studio Leh står i spidsen for et pilotprojekt på Stevns Fyrcenter, der skal folde potentialerne for wayfinding og formidling på stedet. Det er målet at øge gæsternes udbytte af deres besøg, så de bevæger sig længere ind i området og får mere del i historien på stedet, ved hjælp af landskabsindgreb og et skræddersyet skiltedesign.

Det er en kompleks opgave at formidle historier og vise vej i et område i denne størrelse, derfor har Studio Leh skabt en skiltefamilie, som kan fortælle den nødvendige information, når den besøgende har brug for den. Og derudover, understreger skiltets design og materialer også Stevns Klints betydning for verdensarven.  

pylon_ankomst.png

Skiltefamilie

Designet peger på klinten og fiske-leret i dets materialevalg og er skaleret efter den afstand det skal læses.

Velkomst

Velkomsskiltet fortæller dig at du er ankommet til destinationen, og hvis du kigger nærmere ser du silhouetten af hele Stevns Klint – det er derfor både et velkomstskilt men også et diskret oversigtskort.

sten.jpg

Showpiece

Skiltefamiliens showpiece er en stor blok af kridtsten, som hurtigt kommunikerer hvad det hele handler om – nemlig geologi. 

Pylon_trampestien.png
Pylon_plakat.jpg

Plakatskab

Plakatskabet informerer om åbningstider, arrangementer og, når skabet er tomt, om fyrcentrets historie. 

Trampesti

Skiltet viser hvilken "perle" du er kommet til langs trampestien, og giver en kort introduktion til stedet. 

Information

Skiltet indeholder et lokalt kort, samt et kort over hele klinten med informationer om hver perle. 

Siderne er udnyttet til folderskuffe samt til konstruktiv opfordring til korrekt opførsel.

Infoskilt.jpg
Infoskilt.jpg
Skilteoversigt_redigerede.jpg

Kartografi

Oversigtskort over de ni perler er tegnet ud fra Verdensarv Stevns' designmanual. 

Kort close up.png
Screenshot 2019-05-21 at 12.05.57.png