WAYFINDING

Hillerød Kommune 

 

Kongernes Hillerød og alle de andre historer

Hillerød rummer store attraktioner med en rig historie. De største er uden tvivl Frederiksborg Slot, og de to store parforcejagtlandskaber nord og syd for Hillerød som er udnævnt til verdensarv af UNESCO.

Studio Leh har fået opgaven at skabe overblik og at guide Hillerøds turister til de forskellige attraktioner på en let og legende facon. 

Hillerøds kerneområder er isolerede og usynlige for hinanden, derfor besøger gæsterne sjældent mere end ét, og turister har svært ved at finde rundt. Wayfinding målrettet gående turister skal rode bod på dette.

Skiltefamilien består af et oversigtskilt hvis formgivning og materialer trækker tråde til slottets stil, ikoner og materialer. Skiltet kommer til at blive til ét ud af en serie bestående af pegeskilte og rutemarkører.

Illustrationer og visuel historiefortælling spiller en stor rolle i formidling af byens ånd, karakter og høje alder, fordi billeder fanger øjets opmærksomhed i langt højere grad end det skrevne.

Frise

Frisen illustrerer idéen bag parforcejagt. Tanken bag frisen er at den skal læses i gåtempo, og dermed underholde og oplyse de forbipasserende langs de mindre interessante strækninger.