CPH

MAP

TURISTKORT TIL KØBENHAVN

Mange turister i København skaffer sig et gratis turistkort og benytter det, som deres primære værktøj til at finde vej under deres besøg. Turistkortet bliver altså deres vindue ind til København og dermed en slags "Københavns visitkort". Derfor  rummer turistkortet en enestående mulighed for en stærk visuel branding af København, hvor det kartografiske design kan åbne turisternes øjne op for Københavns enestående historie og miljø.

LINJE

LANDEMÆRKE

DISTRIKT

KNUDEPUNKT

GRÆNSE

KOGNETIV KORTLÆGNING

 

CPH MAP er tegnet ud fra teorien om det kognitive kort, som byplanlæggeren Kevin Lynch beskrev i sin bog "The Image of the City" (1960). Ifølge Lynch navigerer mennesket ved at tegne et kognitivt kort bestående af linjer, landemærker, distrikter, knudepunkter og grænser.


I CPH MAP er disse elementer fremhævet på kortet, således at de "taler" samme sprog som hjernen og dermed letter wayfinding processen.

Udover elementerne er der i kortet fremhævet steder med særlige atmosfærer eller services. Ovenover ses eksempelvis, at området omkring Enghave Plads er særdeles attraktivt, hvis man ønsker en god kop kaffe.

INSPIRATION FRA HISTORISKE KORT

CPH MAP viser en tusind år gammel historisk by, der nu er verdenskendt for en særlig skandinavisk stil, der er karakteriseret ved et minimalistisk og klart udtryk. Dette clash mellem det historiske og kontemporære København lægger bund til det visuelle koncept, som henter inspiration fra historiske kort tegnet med kobberstik. Linjerne fra kobberstikket er genfortolket i minutiøst tegnede landemærker samt simple hatches.
For at bibeholde et skandinavisk look er farverne få; gråtoner samt en irgrøn hentet fra Københavns irrede kobbertage.

KORT OVER DISTRIKTER

På kortets bagside er distrikterne udspecificeret med små kort primært tegnet med landemærker. Distrikterne er afgrænsede områder, der kalder på udforskning. Dette afspejler kartografien ved at drukne turisten i information for på den måde at tvinge hende/ham til at sætte farten ned og gå i detaljen eller simpelthen lade sig forføre af den overordnede atmosfære, som kortet afspejler, og fare vild.